Leverans­säkerhet, Blåsjön Nät AB

Vår ambition – ett väl fungerande elnät med få störningar i elleveransen.

Ett väl fungerande elnät.

Blåsjön Nät AB är nätägare i Strömsunds kommun, område Frostviken. Vår högsta ambition är att alla våra kunder har ett väl fungerande elnät med lite störningar i elleveransen.

För att åstadkomma detta investerar vi årligen i nätet med nya ledningar och på ett sätt som är mindre störningskänsligt än förut. Mellanspänningsnätet 24kV med oisolerade ledare byts efterhand ut mot isolerad hängkabel eller belagd friledning (BLL) för att stå emot fallande träd. Lågspänningsnätet 400V byts ut till isolerad hängkabel (ALUS) eller jordkabel.

Nätet är störningsmässigt sårbart eftersom det till stora delar är uppbyggt med långa luftledningar utan isolering. Långa radialmatningar innebär små eller inga möjligheter till omkopplingar till andra leveransvägar. Nätet är omfattande (47 mil) och ombyggnadstakten är c.a 2,5 % per år. Vi investerar c.a 3,5-4 MSEK per år vilket motsvarar c.a 10 km ombyggd ledning. Terrängen innebär att luftledning är det första alternativet vid val av metod. Tyvärr kan man inte göra luftledningarna säkra mot stora störningar såsom "Hilde", däremot kan man förbättra säkerheten mot mindre störningar och mildra konsekvenserna vid större störningar.

Resurser för störningsbekämpning i området är begränsat och i kombination med långa ledningssträckor kan det ta tid att identifiera och avhjälpa fel. Vår duktiga personal i området har alltid ambitionen att avhjälpa felen så snabbt som möjligt. Vid större störningar mobiliserar vi resurser från andra delar av landet, etableringen av yttre resurser kan tyvärr ta upp till 24 timmar.

Historik tillgänglighet Blåsjön Nät.

 ÅrtalTillgänglighet %
202399,91%
202299.92%
202199.95%
202099,92%
201999,92%
201899,88%
201799,84%
201699,83%
201599,70%
201499,85%
201399,32%
201299,82%
201199,69%
201099,87 %
Medel99,80%

Nyckeltal Blåsjön Nät

Oaviserade avbrott 2023 eget nät (fel p.g.a. yttre omständigheter vind, åska etc.)
SAIDI – 390,9 minuter/kund/år
SAIFI – 4,7 avbrott/kund/år
CAIDI – 83,17 minuter/kund/år

Aviserade avbrott 2022 eget nät (i samband med arbeten på nätet)
SAIDI – 73,5 min/kund/år
SAIFI – 1,7 avbrott/kund/år
CAIDI – 42,24 min/kund/år

Oaviserade avbrott 2022 överliggande nät
SAIDI – 28,3 minuter/kund/år
SAIFI – 1,6 avbrott/kund/år
CAIDI – 17,69 minuter/kund/år

Nyckeltal förklaringar
SAIDI - Genomsnittlig avbrottstid (min) per kund
SAIFI – Genomsnittligt antal avbrott per kund
CAIDI – Genomsnittlig avbrottstid (min) per avbrott och kund (SAIDI/SAIFI