Konsumenträtt

Information om konsumenträttigheter, klagomålshantering och tvistlösning.

Vi vill att du ska vara nöjd som kund hos Blåsjön Nät

Därför tycker vi att det är viktigt att du hör av dig till oss när vi har gjort något fel, eller när våra tjänster inte lever upp till dina förväntningar. Information om dina konsumenträttigheter, vår klagomålshantering och hjälp med tvistlösning, finner du nedan.

Kontakta kundservice

Har du synpunkter på den tjänst vi levererar till dig, eller vill framföra klagomål till oss så är du välkommen att höra av dig till vår kundservice måndag–fredag kl 8–12 och 13–15. Vi finns till hands för att svara på frågor och ta emot dina synpunkter.

Du kan även kontakta oss via brev:

Blåsjön Nät AB
c/o Härjeåns Nät
Sörmovägen 1
Box 129
842 22 Sveg

Klagomålshantering

Enligt 11 kap. 18§ 1st ellagen skall elnätsföretag på sin webbplats lämna tydlig information om konsumentens rättigheter, hur konsumentens ska gå tillväga för att lämna klagomål och vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning. 

Klagomål inlämnas till Blåsjön Nät AB skriftligt eller via e-post på ovan angivna adresser, märk brevförsändelser med "Klagomål". Skickas e-post, ange "Klagomål" i ämnesraden. 

Berätta vad Ni är missnöjd med, eventuella skadeståndsanspråk och ange Era kontaktuppgifter samt anläggningsnummer som finns angivet på Er nätfaktura så vi kan återkomma till Er.

Ni kommer att erhålla en skriftlig bekräftelse att vi har mottagit Ert klagomål.
När vi har granskat Ert klagomål kommer Ni att få ett skriftligt svar från oss, vanligtvis inom 14 dagar. Eventuell ersättning görs normalt på kommande nätfaktura.

Om Ni inte är nöjd med vårt svar kan Ni också vända Er till andra parter för att få information och tvistlösning, se nedanstående stycke om överklagande och tillsyn.

Rådgivning

Genom att kontakta kommunens konsumentvägledare, eller konsumenternas energimarknadsbyrå, kan du som kund få kostnadsfri rådgivning och vägledning. Se konsumentverket.se och energimarknadsbyran.se

Överklagan och tillsyn

Är du missnöjd med ett beslut från oss och vill få ditt ärende prövat av högre instans, kan du vända dig till:

Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som bland annat granskar priser och andra villkor vid anslutning till elnätet. www.ei.se

Datainspektionen
Datainspektionen är en tillsynsmyndighet. Hit kan du vända dig med frågor gällande personuppgiftslagen, inkasso och kreditupplysning. www.datainspektionen.se

Allmänna reklamationsnämden
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. www.arn.se

Allmän domstol
Du kan även vända dig till Allmän domstol (tingsrätt) för prövning av en tvist. Till din hjälp kan du vända dig till en advokat som företräder dig i ditt ärende. www.domstol.se