Så genomförs ett byte av elhandelsföretag

Enligt ellagen kan du byta elhandelsföretag med 14 dagars uppsägningstid och i samband med inflyttning.

Att byta elhandelsföretag

Enligt ellagen kan du byta elhandelsföretag med 14 dagars uppsägningstid och i samband med inflyttning. Tänk på att du alltid har två avtal, ett med oss som elnätsföretag och ett med ett elhandelsföretag. Den person i din familj som står för elnätavtalet skall även vara den som tecknar elhandelsavtalet. Det skall alltså vara samma person som står för båda avtalen.

Bytet kan göras varje dag i månaden och skall anmälas till oss av ditt nya elhandelsföretag senast 14 dagar före leveransstarten. Du kan också byte elhandelsföretag i samband med att du flyttar in vilket också skall anmälas av ditt nya elhandelsföretag senast samma dag som inflyttningen sker.

Dessa uppgifter behöver ditt nya elhandelsföretag:

  • Personnummer
  • Namn, adress och telefonnummer
  • Uppgift om vilken dag du vill att ditt nya elhandelsavtals skall börja gälla.
  • AnläggningsID och områdesID (uppgifterna finns på din elnätfaktura)

Kontrollera ditt nuvarande elhandelsavtal

Innan du byter elhandelsföretag, kontrollera att du inte har något tidsbundet avtal med ditt nuvarande elhandelsföretag. Har du ett avtal om fast eller rörligt pris för viss tid med ditt elhandelsföretag och bryter avtalet under avtalstiden riskerar du att få betala ersättning till ditt elhandelsföretag.

När du bestämt dig för att byta elhandelsföretag måste du kontakta ditt nya elhandelsföretag i god tid. De måste i sin tur meddela ditt elnätsföretag om bytet senast 14 dagar före leveransstart.

När elnätsföretaget informerats om bytet, bekräftar de bytet till elhandelsföretaget.
Om några uppgifter saknas eller är fel, meddelar de detta. Ditt nya elhandelsföretag måste då rätta uppgifterna och sända ett nytt meddelande om bytet. 

Samtidigt som bytet bekräftas till ditt nya elhandelsföretag, meddelas den leverantör du lämnar att deras avtal ska upphöra det datum som överenskommits med ditt nya elhandelsföretag.

När du byter elhandelsföretag måste din elmätare läsas av för att du ska kunna få en korrekt slutfaktura från det elhandelsföretag du lämnar. Elnätsföretaget ansvarar för att läsa av elmätaren.

När bytet har genomförts får kunden en skriftlig bekräftelse från elnätsföretaget att bytet är klart.