Villkor för Blåsjön Näts avbrotts­ersättning 

Vid driftstörning som varar längre än tolv timmar har du rätt till ersättning.

Allmänt om avbrottsersättning

Den 1 januari 2006 infördes bestämmelser i ellagen om avbrottsersättning. Det innebär att om det inträffar en driftstörning som varar längre än tolv timmar har du som kund rätt till ersättning för avbrottet. 

Du behöver inte anmäla till oss att du har rätt till avbrottsersättning. Den betalas ut automatiskt till de kunder som är berörda. Inom sex månader kommer ett avdrag att göras på fakturan från oss. Om du inte fått avbrottsersättning och anser dig berättigad till denna, så kontakta vår kundtjänst så följer vi upp ärendet.

Avbrottsersättning och skadestånd

Avbrottsersättningen hindrar inte en kund att få skadestånd för eventuella skador i samband med elavbrott. Rätten till skadestånd är reglerad i ellagen. 

Kunder som drabbats av direkta skador vid elavbrott bör också alltid kontakta sitt eget försäkringsbolag. Avbrottsersättning ska räknas av från skadestånd som utbetalas för samma avbrott enligt andra bestämmelser i ellagen eller annan lag. Om en kund redan fått skadestånd för samma avbrott reduceras avbrottsersättningen med motsvarande summa. 

När kan rätten till avbrottsersättning gå förlorad?

Om kunden inte har fått ersättning måste kunden göra anspråk på den inom 2 år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad. 

När gäller avbrottsersättning?

Kunder som drabbas av ett sammanhängande strömavbrott som varar i 12 timmar eller längre har rätt till avbrottsersättning. Om elen kommer tillbaka under kortare tid än 2 timmar under avbrottstiden, räknas det ändå som ett sammanhängande avbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än 2 timmar räknas det som separata avbrott. 

När kan avbrottsersättning jämkas

Avbrottsersättning får enligt ellagen jämkas om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker. Ersättningen kan enligt ellagen även jämkas med hänsyn till de ekonomiska förhållandena för nätföretaget.

Tyvärr har vi manuell hantering av avbrott och avbrottsstatistik vilket innebär att det i regel krävs att kunden gör en felanmälan. Vid omfattande avbrott som berör många kunder krävs, normalt sett, ingen särskild felanmälan. Om du inte fått ersättning måste du göra anspråk på det inom 2 år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad. 

Ersättningens storlek

  • 12 till 24 timmar: 12,5 % av den beräknade årliga avgiften. Lägst 1100 kr.
  • 24 till 48 timmar: ytterligare 25 % (tot. 37.5 %) av den beräknade årliga avgiften. Lägst 2200 kr.
  • 48 till 72 timmar: ytterligare 25 % (tot. 62.5 %) av den beräknade årliga avgiften. Lägst 3300 kr.
  • För varje därefter påbörjad 24-timmarsperiod: ytterligare 25% av den beräknade årliga nätavgiften. 

Obs: En kund kan maximalt få tre års nätavgifter i ersättning per avbrott. Det gör att ersättningen kan bli lägre än minimibeloppet i kolumnen. 

Avbrottsersättning och moms

Enligt förhandsbesked från skatterättsnämnden är inte avbrottsersättningen momsbelagd. Beskedet har överklagats till regeringsrätten, men fram tills att de avgjort frågan så gäller skatterättsnämndens besked.