Kriterier för att utnyttja 16A lägenhetstaxa

Följande kriterier skall uppfyllas för att få nyttja 16A lägenhetstaxa:

  • Minst 3 lägenhetsabonnemang
  • Ett fastighetsabonnemang för fastighetens gemensamma behov (ej 16 lgh)
  • Dvs. minst 4 abonnemang på gemensam servisledning till fastigheten krävs

 

Frågor om lägenhetstaxa?

Vid frågor, ta kontakt med vår kundservice (Fyrfasen).