Nättariffer 2022 – Frostvikens nätområde

Nätavgifter 2022.

Nätavgifter Blåsjön Nät AB
2022-01-01

Styrelsen för Blåsjön Nät AB tog beslut om att höja nätavgifterna från och med 2022-01-01.

Säsongstariffer

Säsongstariff (-S) kan begäras för 80A eller högre säkring. I dessa fall måste vissa kriterier uppfyllas. 

Årsavgift till Elsäkerhetsverket

På min elnätsfaktura finns årsavgift till Elsäkerhetsverket. Vad är det?

Avgiften för lågspänningskunder är 53,80 kr/år och består av tre olika delar. Dessa tre avgifter finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.

Elsäkerhetsavgiften (10,25 kronor per elabonnemang) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. Vi arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade samt utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio- och telekommunikation eller andra apparater.

Elberedskapsavgiften (39,2 kronor per elabonnemang och år) finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets 200 kV- och 400 kV-ledningar med stationer, utlandsförbindelser med mera. Till uppgifterna hör att ansvara för att elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar. Deras mål är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig.

Nätövervakningsavgiften (4,35 kronor per elabonnemang och år). Den finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.

 

SäkringKr/År (exkl. moms)Kr/År (inkl. moms 25%)
16 bel2 9183 648
16 lgh2 9183 648
166 0007 500
209 24711 558
2511 58114 477
3514 26217 828
5019 15023 938
6323 65529 569
8030 00237 502
10038 02747 533
12545 92457 405
16058 85573 568
20070 80188 501
25088 018110 022
315109 885137 357
355126 154157 692
400157 305196 631
500211 746264 682
630276 491345 614
Transportavgift (rörlig avgift)Öre/kWh22,25 Öre/kWh27,81 Öre/kWh