Anslutning av mikro­produktion

Blåsjön Nät AB vill göra det enkelt för våra nätkunder att ansluta elproduktion till vårt elnät.

Anslutning av mikro­produktion till Blåsjöns elnät

Installation av mikro­produktion är idag en växande bransch och Blåsjön Nät AB vill göra det enkelt för våra nät­kunder att ansluta el­produktion till vårt elnät. För att installationen ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att den blivande mikro­producenten kontaktar en behörig elinstallatör i god tid innan själva installationen genomförs, ca 3-4 månader innan installation.

Gemensamt för dessa anläggningar är att de ansluts inom kundens elanläggning, men trots det måste Blåsjön Nät AB skaffa sig ett underlag för beslut om de eventuella förstärkningsåtgärder som krävs för att upprätthålla en fullgod service till samtliga nätkunder.

Blåsjön Nät AB ansvarar för nätanslutningen fram till din anslutningspunkt. Därefter är kundens ansvar att arbetet utförs enligt gällande standard av en behörig elinstallatör.

Det är viktigt att mätarsäkringen måste stämma överens med den maximala effekten på produktionsanläggningen. Kontakta Blåsjön Nät (telefon 077-144 44 41) för att ta reda på om din nuvarande anslutning klarar inkoppling av din tilltänkta produktionsanläggning.

Ellagens definition på mikroproducent är:

Anläggningens effekt är max 43,5 kW

Huvudsäkringen är max 63 Ampere

Kunden förbrukar mer el än vad som produceras på ett kalenderår.

Ersättning för producerad energi:

 Nätnyttoersättning
Produktion ut till nätet2,0 öre/kWh

Checklista för anslutning mikroproduktion

För att installera anläggningen, kontakta en behörig elektriker i god tid som gör en föranmälan till Blåsjön Nät AB

eller
Blåsjön Nät AB, Sörmovägen 1, Box 129, 842 22 Sveg

  • Blåsjön Nät AB kontrollerar att elnätet är dimensionerat för att kunna ansluta produktionen, under sommar och höst kan handläggningstiden vara längre en normalt.

  • När elektrikern fått medgivande från Blåsjön Nät AB sker installation. Elektrikern skickar sedan en färdiganmälan till Blåsjön Nät AB som kostnadsfritt installerar en ny elmätare i din fastighet vid behov.

  • Du behöver även teckna ett elhandelsavtal med en elhandlare för att sälja den överskottsel som du producerar.

Tekniska villkor för anslutning av mikroproduktion i Blåsjön Nät ABs elnät: