Nya regler för energiskatt

Från och med 1 januari 2018 flyttas energiskatten från din elhandelsfaktura till fakturan från ditt nätbolag.

Riksdagen har beslutat om flytt av energiskatten

Elnätsföretagen ska ta över skattskyldigheten från elhandelsföretagen från och med 1 januari 2018.

Hur påverkar det mig som kund? Flytten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, utan att elskatten faktureras av ditt elnätsföretag istället för ditt elhandelsbolag. 

Frågor om skatte­förändringen?

Om du vill veta mer om energiskatten hänvisar vi dig till skatteverket.