Kriterier för att utnyttja säsongstaxan

Säsongstariff (-S) kunde begäras för 80A eller högre säkring fram till 2023

Möjlighet att utnyttja säsongstaxan har tagits bort. Vid frågor, ta kontakt med vår kundservice, 0771-44 44 41 (Fyrfasen).

Följande kriterier gällde tidigare för att få nyttja en så kallad säsongstaxan:

  • mätarsäkring 80A eller högre
  • förhållande mellan medelvärdet av de sex månadsvisa högstaeffekttoppvärdena dividerat med medelvärdet av de sex lägsta månadsvisa effekttoppvärdena skall vara 5 eller högre. Beräkningen sker helårsvis.
  • om alla dessa kriterier uppfylls kommer fasta årsavgiften reduceras till hälften
  • Blåsjön Nät förbehåller sig rätten att i efterhand reglera avgiften om ej kriterierna uppfylls.

I och med beslut om nya nätverksavgifter för 2024 togs beslutet att ta bort säsongstaxan.

Frågor om säsongstaxa?

Vid frågor, ta kontakt med vår kundservice (Fyrfasen).