Kontroll av elmätare

Mätarkontroll av Blåsjön Nät eller opartisk kontrollant.

Undersökning beställd av kunden:

  • Mätarkontroll utföres av opartisk kontrollant: 3125 kr (inkl. moms)
  • Mätarkontroll utföres av Blåsjön Nät AB: 500 kr (inkl. moms)

Avgiften tas inte ut vid fel som Blåsjön Nät orsakat.