Inflyttning till befintlig anläggning

Vi kopplar in ditt abonnemang utan kostnad när du flyttar in, om du anmäler i god tid. 

Kostnadsfri inkoppling om du anmäler tre dagar innan

Om du har beställt tjänsten tre arbetsdagar i förväg utför vi tjänsten utan kostnad. Om du har frågor eller vill beställa ring oss på:

Vid kortare varsel tas följande avgifter ut:

  • Vid återinkoppling av elabonnemanget under ordinarie arbetstid (07.00–16.00) debiteras inflyttande kund en tillkopplingsavgift på f.n. 800 kr inkl. moms.
  • Efter ordinarie arbetstid debiteras högre avgift beroende på den faktiska arbetstiden och restiden.