Nyanslutning

Behöver du byggstöm eller permanent el till nybyggnad?

Nyanslutning

Om du behöver permanent el (nybyggnad el dyl.) så ska du kontakta en behörig elinstallatör. Kontakta installatören i god tid. Vi behöver beställningen minst sex veckor innan du vill att arbetet ska börja. 

Ibland behöver vi bygga ut vårt elnät och då blir tiden innan elanslutning längre, om ändringen medför kostnader för dig som kund kommer vi att informera dig om det. Installatören lämnar en servisbeställning till oss och vi lämnar installationsgodkännande. Därefter påbörjas projektering och beredning av arbetet.

Så här går det till: 

 • Kunden kontaktar en elinstallatör och förklarar sitt ärende. 
 • Ärendet skickas till oss via foranmalan.nu där det framgår vad som skall göras samt bifogar en situationsplan med fastigheten inritad och placering av mätarskåp.
 • Blåsjön Nät AB sätter sig in i ärendet och skickar ett medgivande till elinstallatören att utföra arbetet hos kunden. Om anslutningsavgift utgår skickar Blåsjön Nät AB en faktura som ska vara inbetald innan anslutning utförs.
 • När elinstallatören är klar (enligt förutsättningar i installationsmedgivande) skickas färdiganmälan till oss och vi planerar in och utför anslutningen av din fastighet till elnätet. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning.
 • När eventuell anslutningsavgift har betalats in och färdiganmälan finns hos Blåsjön Nät AB, kan anläggningen kopplas in.

Vad kostar det? 

För de flesta anslutningar betalar man en anslutningsavgift. Kostnaden beror på vilka förändringar och vilket arbete som måste göras samt på hur stor säkring eller effektbehov (kW) du önskar. För elanslutningar upp till max 25 Ampere och vid ett avstånd om max 1800 meter från närmaste anslutningspunkt i vårt elnät tillämpas en schablonmetod för beräkning av anslutningsavgift. Schablonmetoden är framtagen av Energi­marknads­inspektionen.

Anslutningspunkt:
Den punkt i elnätet, oberoende av spänningsnivå, som är den tekniskt/elektriskt möjliga att ansluta en ny anläggning till. Blåsjön Nät AB fastställer anslutningspunkten i varje enskilt fall. Den möjliga anslutningspunkten räknas i första hand från lågspänningsnätet och i andra hand från mellanspänningsnätet.

Tillämpningsbestämmelser:

 • Avgiften grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt.
 • Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark.
 • Mätarskåp/mätplats ingår inte i ovanstående priser.
 • Kabelservisen dimensioneras för hela fastighetens effektbehov.

Anslutningsavgift fr.o.m. 35 A
Enligt offert.

Behöver du byggström?

Du måste kontakta en elinstallatör som skickar in en färdiganmälan på byggskåpet till Blåsjön Nät AB minst tre arbetsdagar innan byggström behövs. Det är viktigt att fastighetsbeteckning följer med färdiganmälan. Byggströmmen levereras vid en plats som Blåsjön Nät AB anvisar i befintligt nät. Önskas annan anslutningsplats och/eller inkoppling inom tre arbetsdagar tillkommer extra avgift.

Vad kostar det?
Anslutning i befintligt nät: 5000 kr inkl. moms.

Hyra av byggcentral (Blåsjön Nät AB tillhandahåller endast 25 eller 63 Ampere): 500 kr/mån. 

Priserna är angivna inkl. moms.

 • Påbörjad månad debiteras som hel månad.
 • Lägsta abonnerade säkring är 25A. Säsongsmässiga tillfälliga nätanslutningar godkänns ej.
 • Tillfällig nätanslutning godkänns i högst ett år från inkopplingsdatum.
 • Uppsägningstid för tillfällig nätanslutning: 30 dagar.

Mer information
Kontakta Blåsjön Nät AB´s Kundservice på telefon om du har frågor, behöver information om el.