Om Blåsjön Nät AB

Vi tillhandahåller tjänster till dig som vill eller är ansluten till elnätet.

Ett av Sveriges minsta nätföretag

Blåsjön Nät är ett litet nätbolag beläget i Jämtland och har kunder inom Strömsunds kommun. Största tätorten är Gäddede. Bolaget ägs av Downing Grid AB som i sin tur ägs av Downing Renewables & Infrastructure Trust (DORE). Området elektrifierades i samband med utbyggnad av kraftproduktionen på 50-talet och och förvärvades av Downing 2023-07-04.

Kunderna inom Korsselbränna nätområde (127 st), som övertogs från BÅKAB 1997, har övertagits av E.ON Elnät från och med 2010-07-01. 

Bolaget är ett i Sverige unikt nätföretag där bolaget tar en bottenplats gällande antal kunder och en tätplats om man räknar ledningslängd per kund. Verksamheten drivs med långsiktigt perspektiv med fokus på minimering av leveransavbrott och excellent kundservice. Distributionsnätet står i kontakt med stamnätet 220kV genom kraftstationerna och där ägarna till stationerna äger avtalet med Svenska Kraftnät. Sippmikk kraftstation använder Blåsjön Näts 24kV-nät för att leverera producerad energi.

Företagsuppgifter

Blåsjön Nät AB bedriver nätverksamhet för eldistribution inom Frostvikenområdet där bolagets styrelse består av representanter utvalda av ägarna. Kundservice på fält, drift, underhåll och byggnation sköts till största delen av personal anställda av One Nordic medan fakturering samt administration av kundärenden utförs av Härjeåns/Fyrfasen. Blåsjön Nät AB har ingen personal anställd.

På uppdrag av Blåsjön Nät sköts kundadministrationen av Härjeåns och Fyrfasen. Vi har ett nära samarbete och använder oss av Härjeåns/Fyrfasens regler, policys och instruktioner. Samarbetet är en förutsättning för ett litet bolag att till låga kostnader sköta nätbolaget enligt de regler och lagar som finns.

Koncession

Området Frostviken har koncession nr 6349Ö gäller t.o.m. 2029-02-19.

Ägare till Blåsjön Nät AB (556061-9172)  
Ägare till Blåsjön Nät ABDowning Grid AB (559438-0650)
Ägare till Downing Grid ABDowning Renewables & Infrastructure Trust (DORE)
Snabba fakta  
Antal kunder                                                                   1 507 st
Distributionsspänning24/0,4 kV
Inmatningar i nätet Frostviken 4 st
NUAKca 150 MSEK
Ledningslängd 24 kV luftledning278 km (101 km isolerad)
Ledningslängd 24 kV jordkabel16 km
Ledningslängd 0,4 kV luftledning108 km (102 km isolerad)
Ledningslängd 0,4 kV jordkabel65 km
Transformatorstationer162